Pressemeddelelse: Stadig en dårlig idé...

7. september 2013

ENGLISH TRANSLATION FURTHER DOWN...

 

Vi har ladet os fortælle at firmaet Procasa, som pt. er ejeren af grunden Jagtvej 69, skulle have ført dialog med os i Ungdomshuset på Dortheavej 61 og de dertil knyttede miljøer. Vi ønsker at gøre det kendt, at vi på intet tidspunkt har været i dialog med Procasa eller tidligere ejere af grunden om dens fremtid - men vi ser frem til at høre fra Procasa, eftersom vi har mange gode forslag til hvad Jagtvej 69 kan bruges til.

Samtidig har vi lagt mærke til at Procasas hjemmeside er blevet opdateret med en færdiggørelsesdato (slut-2015) for et forestående byggeri på Jagtvej 69.

Grundet denne nye udvikling mener vi, at det nok er bedst om vi gentog det vi tidligere har sagt:

Som tidligere brugere af Ungdomshuset på Jagtvej 69 og nuværende aktivister i vores hus, vil vi minde Procasa om, at grundens historie gør det nødvendigt, at den også fremover skal tjene som et offentligt tilgængeligt frirum for hele København. Vi er derfor imod at grunden benyttes til erhverv, boliger eller nogen andre profitorienterede formål

Vi støtter op om Fonden Jagtvej 69's udtalelser, og står side om side med alle, der arbejder for et mangfoldigt Nørrebro! Grunden Jagtvej 69 kommer ALDRIG til at danne grundlag for nogens egen økonomiske vinding!

Sluttelig skal det tilføjes, at der på nuværende tidspunkt ikke er udstedt en byggetilladelse fra Købehavns Kommune, hvilket vi tolker som at et byggeri trods alt ikke starter lige med det samme. Når det så er sagt vil vi i Ungdomshuset stadig opfordre folk til at holde øjne og ører åbne, kontakte os hvis i hører om en udvikling i sagen og være klar til at reagere hvis det skulle blive nødvendigt.

Huset på Jagtvej 69 er væk, men det er vores ret til grunden ikke!Kampen fortsætter - mod gentrificering, profitmageri og bolighajer - for en forenet antikapitalistisk modstand!

/Ungdomshuset

Vi henviser desuden til vores to tidligere udtalelser omkring Jagtvej 69:

 

 

 

In english:


Procasas building plans on
Jagtvej 69 is still a bad idéa...

 

We've been told that the company Procasa, which is the current owner of Jagtvej 69, supposedly have been in a dialogue with us and the Ungdomshuset scene. We want to make it clear, that this is not the case, and that we never have been in dialogue with Procasa or any of the former owners of Jagtvej 69 - but we're looking much forward to getting contacted, since we have a bunch of good ideas for the future use of the adress.

At the same time we've been noticing some updates on Procasas website about some kind of building plan for Jagtvej 69, which should be finished late 2015.

Because of this recent development we feel it's neccesary to repeat what we've already said about the issue of Jagtvej 69:

As former users of Ungdomshuset on Jagtvej 69 and activists in our current house, we feel that we're obliged to inform Procasa about the historical neccesity of using Jagtvej 69 as a freespace, serving public needs. Because of this we're against Jagtvej 69 being used for any profit-oriented buildings, such as warehouses, shops and/or apartment buildings.

We support the foundation "Fonden Jagtvej 69's" statements, and support anyone working towards a diverse Nørrebro! We'll never allow anyone to make money off Jagtvej 69!

We also want to add that Procasa currently has not applied for a building permit from the municipal government (Københavns Kommune), which we read as a sign that a building won't get erected overnight. Still we want you all to keep your eyes and ears open, stay ready for action and contact us if you got any information regarding Jagtvej 69.

The house might be gone, but our right to Jagtvej 69 still stands! The struggle continues - against gentrification, capitalism and greedy moneymakers - together for a united anticapitalist struggle!

/Ungdomshuset

If you want to read more, check out the following links (in danish):