Pressemeddelelse fra Ungdomshuset ang Jagtvej 69

28. februar 2017

Det er ikke korrekt, når der bliver påstået at der ikke har været et ønske om dialog fra Ungdomshuset. Tværtimod har vi været i dialog med Vendepunktet siden efteråret. Vi havde opfattelsen af, at vi var kommet frem til en fælles forståelse om, at projektet ikke skulle ligge på Jagtvej 69.

Fonden Jagtvej 69 har fra starten tilbudt at hjælpe Vendepunktet med at finde en permanent grund til deres projekt, i stedet for en grund som kun er midlertidigt til låns. I øvrigt i en periode, som bekvemt nok udløber nogenlunde samtidig med at en stor metrostation åbner og gør adressen endnu mere attraktiv end den i forvejen er for de ejendomsspekulanter, som Procasa har vist sig at være. Dette tilbud er blankt blevet afvist, og man kan kun gisne om hvorfor.

Hvis Procasa virkelig ønskede at hjælpe Københavns unge, så har vi her nogle spørgsmål:
Hvorfor er de frivillige, som har forsøgt at lave grunden til byhave, så blevet mødt med bøder og bortvisning?
Hvorfor er legeskure, blomsterbede, halvtag og andre tiltag, med formål at forskønne og skabe et inkluderende rum, blevet nedrevet?
Hvorfor er Fonden Jagtvej 69 gang på gang blevet mødt med afslag på konkrete forslag til netop hvordan grunden igen kunne komme de københavnske unge til gode?
Hvorfor er hjemløse, der har opholdt sig fredeligt på grunden, blevet smidt væk gang på gang?

Som tidligere brugere af Ungdomshuset på Jagtvej 69 og nuværende aktivister i Ungdomshuset på Dortheavej 61, vil vi minde Procasa om, at grundens historie gør det nødvendigt, at den også fremover skal tjene som et offentligt tilgængeligt frirum for hele København. Bydelen har mere brug for grønne åndehuller og solide tilbud til byens udsatte, frem for flere halvhjertede projekter og dyre boliger.

Vi støtter op om Fonden Jagtvej 69's udtalelser, og står side om side med alle, der arbejder for et mangfoldigt Nørrebro! Grunden Jagtvej 69 kommer ALDRIG til at danne grundlag for nogens egen økonomiske vinding!

Vi vil slutte af med en klar opfordring til Procasa om at sælge grunden til Fonden Jagtvej 69.

Kampen fortsætter!
INTET GLEMT, INTET TILGIVET