Bevar NV Autoparken – for et grønnere og mere kreativt byrum!

16. juni 2014

I hjertet af Nordvest, på Provstevej, ligger NV Autopark - en byhave, der er blomstret op i løbet af de sidste fem år. Grunden stod tom, og kreative sjæle fra kvarteret byggede den sejeste park i Nordvest!

Siden blev der lavet en kontrakt mellem folkene bag haven og grundejeren, der sikrede havens bevarelse for en periode.

Haven giver liv, natur og kreativitet til et slidt lokalområde præget af boligblokke og beton, og den bruges hver eneste dag, året rundt, af gamle og unge, børnefamilier, hundeluftere osv., og den fungerer desuden som ramme om flere årlige sammenkomster for kvarterets beboere.

I modsætning til fx den nye bydelsplads foran Ungdomshuset og Biblioteket fungerer NV Autopark som et grønt område til gavn for alle kvarterets beboere - haven er bygget op af frivillig arbejdskraft, og alle kan være med til at forme den.

Kontrakten udløber i sommeren 2014, og haven er derfor rydningstruet.

Ungdomshuset støtter kampen for bevarelsen af NV Autoparken - for et grønnere, mere kreativt og friere byrum til alle!