søndag 14.05 - 2017

Conference: Why and how to protest against G20!

kl. 11:00 - Entré Gratis

-Conference: Why and how to protest against G20!

---- English version below ----
// OBS: Konferencen om fredagen bliver afholdt hos Mellemfolkelig samvirke (Global platform). Lørdag og søndag er det i Ungdomshuset. //

KOM TIL KONFERENCE OM G20 
Den 12. til 14. maj inviterer Revolutionære Antifascister, Antifascistiske Unge og Autonomous Revolutionary Nordic Alliance (ARNA) til konference om modstanden mod G20. Her skal vi sammen blive klogere på protesterne under G20-topmødet gennem oplæg, diskussioner, workshops og paneldiskussioner, så vi kan blive endnu mere klar til at tage til Hamborg i juli. 

Kom blandt andet og hør hvad vores tyske kammerater planlægger under protesterne, bliv klogere på dine rettigheder under demonstrationer i Tyskland, bliv endnu bedre til at lave blokader, styrk din affinity-gruppe eller få hjælp til at organisere dig med dine venner i en affinity-gruppe, hør mere om ARNAs planlægning af busser til Hamborg, og mød nye og gamle venner fra hele Norden. 

Følg med her på eventet for mere info om programmet - men sæt allerede nu kryds i din kalender, inviter dine venner og glæd dig til en fed og lærerig weekend. 

Program:

Fredag:
Sted: Mellemfolkeligt Samvirke (Global platform) // Fælledvej 12, 2200 København N

17.00-18.00: Oplæg: G20 for dummies
18.00-19.00: Aftensmad
19.00-20.00: Interventionistische Linke vil fortælle os om deres planer under G20 protesterne
20.00-20.15: Kort info om ARNA, mobilisering og bustur
20.15: Vi går sammen til Bumzens baraften

Lørdag:
Sted: Ungdomshuset // Dortheavej 61, 2400, København NV

11.30: Dørene Åbner
12.00-12.30: Velkommen + info om ARNA og G20
12.45-14.15: 
- Præsentation + diskussion: Kend din EU "repræsentant"
- Praktisk workshop: Sådan knækker du kæder og danner blokader
- TBA
14.15-14.45: Kaffe pause + sandwich
14.45-16.30: 
- Video og fortælling: Topmøde protesters historie
- TBA
- Praktisk workshop: Medic præsentation
16.45-18.00: Præsentation + diskussion: Politiet og det juridiske system i Tyskland: Hvad er dine rettigheder
18.00-19.00: Aftensmad

Søndag: 
Sted: Ungdomshuset // Dortheavej 61, 2400, København NV

10.00-11.00: Brunch
11.00-13.00: 
- Prænsentation + diskuation + workshop: Hvorfor og hvordan organisere du dig i en affinity gruppe.
- Præsentation + diskussion: Hvorfor du skal tage med ARNA til G20 protest: Uddybning af vores politisk grundlag
- Netværksmøde mellem politiske kvinder og trans separatistiske steder og grupper
13.00-14.00: Præsentation: Logistik, teknologi og kapitalisme + Farvel
14.30-16.00: Aktin/demonstration fra Ungdomshuset til Nørreport Station

---- English version ----
//Note: The conference on Friday will be held in Mellemfolkelig samvirke (Global platform). Saturday and Sunday it is in Ungdomshuset. //

The 12th to 14th of May Revolutionary Antifascists, Antifascist Youth and Autonomous Revolutionary Nordic Alliance (ARNA) organise a conference on G20. Together we will gain more knowledge on the protests against the G20 summit through presentations, discussions, workshops and panels, so we can get even more ready to go to Hamburg in July.

Come and get information on what our German comrades are planning during the protests, learn about your rights during demonstrations in Germany, train your blockade skills, strengthen your affinity group or organise a new with your friends, learn more about the busses to Hamburg organised by ARNA, and meet old and new friends from the Nordic region. 

Follow this event for more info on the agenda - and mark the weekend in your calendar, spread the word to your friends, and look forward to a nice and informative weekend.

Program: 

Friday:
Venue: Mellemfolkeligt Samvirke (Global platform) // Fælledvej 12, 2200 København N

17.00-18.00: Presentation: G20 for dummies
18.00-19.00: Dinner
19.00-20.00: Interventionistische Linke will tell us about their plans during the protests
20.00-20.15: Info about ARNA, the mobilisation and the busses
20.15: We will go to Bumzens barnight

Saturday: 
Venue: Ungdomshuset // Dortheavej 61, 2400, København NV

11.30: The doors open
12.00-12.30: Welcome + info about ARNA and G20
12.45-14.15: 
- Presentation+discussion: Know your "representatives": EU
- Practical workshop: How to break chains and form blockades
- TBA
14.15-14.45: Coffee break + sandwich
14.45-16.30: 
- Videos and stories: History of summit protests
- TBA
- Practical workshop: Medic presentation
16.45-18.00: Presentation+discussion: The police and justice system in Germany: What are your rights 
18.00-19.00: Dinner

Sunday:
Venue: Ungdomshuset // Dortheavej 61, 2400, København NV

10.00-11.00: Brunch
11.00-13.00: 
- Presentation + discussion + workshop: Why and how to organize yourselves in affinity groups?
- Presentation + discussion: Why should you join ARNA to the G20 protests: deepening of our political standpoints
- Network meeting between women and trans separatist political spaces and groups
13.00-14.00: Presentation: Logistics, technology and capitalism + goodbye
14.30-16.00: Action/demonstration from Ungdomshuset to Nørreport Station