torsdag 22.06 - 2017

"K-Town Cool Down"

KYLMÄNVIHA (FI)
KÄRZER (RUS)
PELKOTILA (FI)
MOTORSAV (K-town)

kl. 21:00 - Entré 50,-

"K-Town Cool Down"


KYLMÄNVIHA (FI)
80s influenced Finnish hardcore with double vocals

KÄRZER (RUS)
Crust/stenchcore attack from St. Petersburg

PELKOTILA (FI)
Raging hardcore punk

MOTORSAV (K-town)
Melodic K-town punk rock

+ drinx bar!